Vodafone

Jak zvolit síť v zahraničí či pohraničí

Nokia - 100 (Proprietary OS)

Telefon je od výrobce nastaven na automatické vyhledávání sítě. Síť ale můžete zvolit i ručně. Toho lze využít například při roamingu. POZOR: Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Volba sítě“:

 • Stiskněte Menu.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte Zvolit.
 • Vyberte Nastavení telefonu a stiskněte Zvolit.
 • Vyberte Volba sítě a stiskněte Zvolit.

2. Zvolte způsob hledání:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Vyberte Ručně a stiskněte Zvolit.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vyberte požadovanou síť a stiskněte Zvolit.
 • Za okamžik na displeji uvidíte, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Vyberte Automatická a stiskněte Zvolit.
 • Chvíli vyčkejte, dokud se telefon nepřihlásí do sítě.

3. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.