Vodafone

Jak nastavit SMS

Motorola - Gleam+ (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Nastavení profilu“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení zpráv a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zpráva SMS a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení profilu a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zadejte název střediska zpráv:

 • Vyberte první profil a stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Upravit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte pole pod Název profilu a zadejte Vodafone SMS
 • Stiskněte tlačítko Navigace.

3. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Označte pole pod Adresa SMSC a zadejte +420 608 005 681

4. Zvolte dobu platnosti:

 • Označte pole pod Doba platnosti.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Maximum.

5. Zvolte typ zprávy:

 • Označte pole pod Typ zprávy.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Text.
 • Stiskněte Hotovo.
 • Vyberte Vodafone SMS a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte Zpět.

6. Upravte obecná nastavení:

 • Vyberte Obecná nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.

7. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Vyberte Potrvrzení doručení a stisknutím tlačítka Navigace tuto funkci aktivujte nebo deaktivujte.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

8. Vypněte odpověď přes stejné středisko zpráv:

 • Vyberte Cesta odpovědi a stisknutím tlačítka Navigace tuto funkci deaktivujte.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky prázdné, je funkce deaktivována.
 • Stiskněte Hotovo.

9. Zvolte datový nosič:

 • Vyberte Preferované spojení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Pouze GSM a stiskněte tlačítko Navigace.

10. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.