Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Motorola - Gleam+ (Proprietary OS)

PIN kód slouží k ochraně SIM karty před neoprávněným použitím. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Zabezpečení karty SIM“:

  • Stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Zabezpečení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Zabezpečení karty SIM a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?

Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Vyberte Blokování kódem PIN a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.