Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

Motorola - Gleam+ (Proprietary OS)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo např. k připojení bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Správa souborů“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Správa souborů a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vyberte fotografii nebo video:

 • Přejděte do požadované složky.
 • Vyberte fotografii nebo soubor a stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Odeslat a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Přes Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud není Bluetooth aktivní, telefon vás vyzve k aktivaci.
 • Stačí pak stisknout tlačítko Navigace.

3. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Někdy budete muset pro odeslání souboru zadat na obou zařízeních ještě další volitelné heslo.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth nebo Hledat nové a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud vyberete Hledat nové:
 • Telefon začne vyhledávat dostupná Bluetooth zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Ověřte, zda je na obou zařízeních zobrazeno stejné heslo, a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte tlačítko Navigace pro automatickou aktivaci spojení.
 • Vyberte požadované zařízení Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Přenos musíte potvrdit i na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.