Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Motorola - Gleam+ (Proprietary OS)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně.

1. V menu najděte „Datový účet“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Připojení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Datový účet a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte Možnosti.
 • Vyberte Přidat účet PS a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Označte pole pod Název účtu a zadejte Vodafone Internet

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Označte pole pod APN a zadejte internet

5. Zvolte způsob ověření:

 • Označte pole pod Autor. typ.
 • Stiskněte tlačítko Navigace vpravo nebo tlačítko Navigace vlevo a vyberte Normální.

6. Uložte datové spojení:

 • Stiskněte Hotovo.
 • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.

7. V menu najděte „Síťový profil“:

 • Stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Prohlížeč a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím tlačítka Navigace akci potvrdíte.
 • Stiskněte Menu.
 • Označte šipku dolů.
 • Vyberte Nastavení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Pokročilé a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Síťový profil a stiskněte tlačítko Navigace.

8. Zvolte datové spojení:

 • Vyberte Primární účet a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vodafone Internet a stiskněte tlačítko Navigace.

9. Uložte a dokončete:

 • Stiskněte Hotovo.
 • Dvojím stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.