Vodafone

Jak se připojit k síti Wi-Fi

Microsoft - Lumia 950 (Windows Phone 10.0)

Wi-Fi můžete použít jako alternativu mobilní sítě pro přístup k internetu. Telefon tak nepoužívá mobilní data.

1. V menu najděte „Wi-Fi“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Všechna nastavení.
  • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
  • Stiskněte Wi-Fi.

2. Aktivujte Wi-Fi:

  • Stiskněte a podržte indikátor pod „Wi-Fi sítě“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Připojte se k síti Wi-Fi:

  • Na displeji se zobrazí seznam dostupných sítí Wi-Fi.
  • Vyberte požadovanou síť Wi-Fi.
  • Zabezpečené sítě s ikonkou zámečku si před připojením vyžádají zadání přístupových údajů. Pokud neznáte heslo, obraťte se na provozovatele Wi-Fi sítě. Stiskněte Hotovo.

4. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.