Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

Microsoft - Lumia 550 (Windows Phone 10.0)

Internetové spojení je telefonem využíváno k řadě funkcí, například při používání internetového prohlížeče, pro příjem e-mailů a stahování aplikací. K internetu se můžete běžně připojit hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete si sami telefon nastavit na internet.

1. V menu najděte „Přidat APN pro připojení k internetu“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Všechna nastavení.
 • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
 • Stiskněte Mobilní síť + SIM.
 • Stiskněte Nastavení SIM.
 • Stiskněte Přidat APN pro připojení k internetu.

2. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte pole pod „Název profilu“ a zadejte Vodafone Internet

3. Zadejte název APN:

 • Stiskněte pole pod „APN“ a zadejte internet

4. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte seznam možností pod „Typ přihlašovacích údajů“.
 • Stiskněte PAP.

5. Uložte datové spojení:

 • Stiskněte Uložit.
 • Stiskněte OK.

6. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.