Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Microsoft - Lumia 550 (Windows Phone 10.0)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní síť + SIM“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Všechna nastavení.
  • Stiskněte Síť a bezdrátové připojení.
  • Stiskněte Mobilní síť + SIM.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte seznam možností pod „Nastavení datového roamingu“.
  • Stiskněte roaming nebo nepoužívat roaming.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.