Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

LG - X Screen (Android 6.0)

Kód zámku telefonu zabraňuje ostatním v přístupu k obsahu Vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí a probuzení telefonu.

1. V menu najděte „Vyberte zámek obrazovky“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Displej.
 • Stiskněte Uzamknout obrazovku.
 • Stiskněte Vyberte zámek obrazovky.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Můžete vytvořit několik různých typů kódu zámku telefonu. Následující body ukazují dva příklady:
 • Zamknout displej gestem: pokračujte bodem 2a.
 • Zamknout displej číselným PIN kódem: pokračujte bodem 2b.

2a - Zamknout displej gestem:

 • Stiskněte Gesto.
 • Stiskněte bod a táhnutím jej spojte nejméně s třemi dalšími body.
 • Stiskněte DALŠÍ.
 • Zopakujte zvolený kód zámku telefonu pro potvrzení.
 • Stiskněte POTVRDIT.
 • Stiskněte NOVÝ PIN.
 • Zadejte čtyřmístný PIN kód a stiskněte DALŠÍ.
 • Zopakujte PIN kód a stiskněte OK.
 • Stiskněte požadované nastavení.
 • Stiskněte OK.

2b - Zamknout displej číselným PIN kódem:

 • Stiskněte PIN.
 • Zadejte požadovaný kód zámku telefonu a stiskněte DALŠÍ.
 • Zopakujte kód zámku telefonu a stiskněte OK.

3. Deaktivujte kód zámku telefonu:

 • Stiskněte Žádné.
 • Stiskněte ZMĚNIT.

4. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.