Vodafone

Jak sdílet internetové připojení (tethering)

LG - G3 (Android 4.4.2)

Prostřednictvím telefonu se můžete připojit k internetu například z notebooku. Upozornění: Telefon musíte nejprve nastavit pro přístup na internet.

1. Nainstalujte LG PC Suite:

 • Na svém počítači zadejte www.lg.com
 • Najděte místo, odkud si můžete LG PC Suite stáhnout.
 • Stáhněte a nainstalujte LG PC Suite.

2. Připojte telefon k počítači:

 • Připojte datový kabel ke konektoru a USB portu počítače.

3. Aktivujte nebo deaktivujte sdílení internetového připojení:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany telefonu směrem dolů.
 • Stiskněte ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Sítě.
 • Stiskněte Tethering & Sítě.
 • Stiskněte a podržte Tethering pomocí USB, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

4. Vytvořte připojení:

 • Internetové připojení z počítače přes telefon je nyní automaticky navázáno.
 • Po vytvoření připojení máte ze svého počítače přístup k internetu.