Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

LG - G2 (Android 4.2.2)

Použití dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní data“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stiskněte záložku Sítě.
  • Stiskněte Mobilní data.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte ikonu Nastavení.
  • Stisknutím Roamingová data tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud datový roaming aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.