Vodafone

Jak zvolit síť

Huawei - P9 (Android 6.0)

Telefon můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě, nebo ji můžete zvolit ručně. Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí Váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Operátor“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Další.
 • Stiskněte Mobilní síť.
 • Stiskněte Operátor.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Stiskněte a podržte Zvolit automaticky, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Stiskněte OK.
 • Vyčkejte, dokud telefon nevyhledá sítě, v jejichž dosahu se nachází.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik se na displeji zobrazí, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte a podržte Zvolit automaticky, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.