Vodafone

Jak zvolit síť

Huawei - P8 Lite (Android 5.0.2)

Telefon můžete nastavit buď na automatické vyhledávání sítě, nebo ji můžete zvolit ručně. Pokud zvolíte ruční vyhledávání sítě, ztratí Váš telefon spojení, když se ocitnete mimo dosah zvolené sítě.

1. V menu najděte „Síťoví operátoři“:

 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Vše.
 • Stiskněte "Další" pod "Bezdrátová připojení a sítě".
 • Stiskněte Mobilní síť.
 • Stiskněte Síťoví operátoři.

2. Zvolte jednu z následujících možností:

 • Vybrat síť ručně: pokračujte bodem 2a.
 • Vybrat síť automaticky: pokračujte bodem 2b.

2a - Vybrat síť ručně:

 • Stiskněte a podržte Zvolit automaticky, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce deaktivována.
 • Stiskněte OK.
 • Vyberte požadovanou síť.
 • Za okamžik se na displeji zobrazí, zda máte ke zvolené síti přístup.

2b - Vybrat síť automaticky:

 • Stiskněte a podržte Zvolit automaticky, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.