Vodafone

Jak nainstalovat USB modem

Huawei - K3770 Ultra low stick / Windows

Než se připojíte k internetu, musíte nejprve na počítači nainstalovat program pro svůj USB modem.

1. Vložte do modemu SIM kartu:

 • Otočte USB modem přední stranou k sobě.
 • Posuňte kryt dolů a nadzvedněte jej.
 • Otočte SIM kartu do polohy zobrazené vedle pouzdra SIM karty a vložte ji do pouzdra.
 • Položte zadní kryt na USB modem tak, aby byl asi půl centimetru otevřen na horní straně a posuňte kryt nahoru.

2. Připojte USB modem:

 • Připojte USB modem k počítači a portu USB.

3. Nainstalujte USB modem:

Pokud instalace USB modemu neproběhne jak má, můžete najít pomoc v našem Centru péče.
 • Pokud se instalace nespustí automaticky:
 • Klikněte na ikonu Windows.
 • Klikněte na Computer (Počítač).
 • Dvojklikněte na WMB Lite.
 • Dvojklikněte na setup_vmb_lite.
 • USB modem nainstalujte podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Program USB modemu se spustí automaticky po ukončení instalace.
 • Zadejte PIN kód a klikněte na OK.

Související