Vodafone

Jak nastavit automatické spuštění a ukončení programu

Huawei - K3770 Ultra low stick / Windows

Můžete si zvolit, zda se program USB modemu (Vodafone Mobile Broadband) spustí a ukončí automaticky, např. po spuštění počítače nebo připojení a odpojení USB modemu k počítači.

1. Najděte"Spustit a Zavřít:"

 • Klikněte na Rozšířené.
 • Klikněte na ikonu vlevo nahoře.
 • Klikněte na Možnosti.
 • Klikněte na Spustit a Zavřít.

2. Zvolte nastavení automatického spuštění a ukončení:

 • Pro nastavení automatického spuštění po zapnutí počítače, pokračujte bodem 2a.
 • Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat automatické spuštění po připojení USB modemu, pokračujte bodem 2b.
 • Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat automatické ukončení po odpojení USB modemu, pokračujte bodem 2c.

2a - Zvolit nastavení automatického spuštění po zapnutí počítače:

 • Označte jedno z následujících nastavení pod Když se spustí systém Windows:
 • Spustit program na pozadí
 • Spustit tento program normálně
 • Nespouštět tento program

2b - Aktivovat nebo deaktivovat automatické spuštění po připojení USB modemu:

 • Vyplňte políčko vedle Spustit, když dojde k připojení či zapnutí mobilního zařízení a aktivujte nebo deaktivujte automatické spuštění po připojení USB modemu.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

2c - Aktivovat nebo deaktivovat automatické ukončení po odpojení USB modemu:

 • Vyplňte políčko vedle Ukončit, když dojde k odpojení nebo vypnutí posledního mobilního zařízení a aktivujte nebo deaktivujte automatické ukončení po odpojení USB modemu.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

 • Kliknutím na OK okno zavřete.