Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat PIN kód

Huawei - GX8 (Android 5.1)

PIN kód chrání SIM kartu před neoprávněným použitím, např. v případě krádeže telefonu. Je-li PIN kód aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Nastavení zámku Karta SIM 1“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Vše.
  • Stiskněte Zabezpečení.
  • Stiskněte Nastavení zámku Karta SIM 1.

2. Aktivujte nebo deaktivujte PIN kód:

Pokud zadáte nesprávný PIN kód třikrát po sobě, SIM karta se zablokuje. SIM kartu odblokujete zadáním kódu PUK. Jak zjistit kódy PIN a PUK a co dělat při jejich zablokování?
Pozor:
Pokud zadáte nesprávný PUK desetkrát po sobě, SIM karta se zablokuje trvale. V tom případě musíte požádat o novou SIM kartu.
  • Stisknutím Zamknout kartu SIM tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Zadejte PIN kód a stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.