Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

Huawei - GX8 (Android 5.1)

Svou spotřebu dat v zahraničí můžete omezit deaktivací datového roamingu, která zabrání připojení k internetu prostřednictvím zahraniční mobilní sítě. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován. Upozornění: Musíte aktivovat mobilní data.

1. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Vše.
  • Stiskněte Další.
  • Stiskněte Mobilní síť.
  • Stiskněte Datové služby při roamingu.
  • Stisknutím Datové služby při roamingu tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  • Pokud datový roaming aktivujete:
  • Potvrďte stisknutím OK.

2. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.