Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

HTC - One V (Android 4.0.3)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci z telefonu přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „Nastavení“:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Stiskněte indikátor vedle Mobilní síť a zvolte On nebo Off.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.