Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

HTC - One SV (Android 4.0.4)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Importovat nebo exportovat kontakty“:

 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Lidé.
 • Stiskněte Nabídka.
 • Stiskněte Spravovat kontakty.
 • Stiskněte Importovat nebo exportovat kontakty.

2. Zvolte způsob kopírování:

 • Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu: pokračujte bodem 2a.
 • Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu: pokračujte bodem 2b.

2a - Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

 • Stiskněte Importovat z karty SIM.
 • Stiskněte Telefon.
 • Stiskněte Nabídka.
 • Stiskněte Vybrat vše.
 • Stiskněte Uložit (x).

2b - Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu:

 • Stiskněte Exportovat na kartu SIM.
 • Stiskněte Nabídka.
 • Stiskněte Vybrat vše.
 • Stiskněte Uložit (x).

3. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.