Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

HTC - One SV (Android 4.0.4)

Pokud váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna vaše osobní nastavení i stažené aplikace. Tuto akci nelze vrátit zpět.

1. V menu najděte „Zálohování a obnovení dat“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Zálohování a obnovení dat.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Stiskněte Resetovat telefon.
  • Stiskněte Resetovat telefon.
  • Stisknutím OK akci potvrdíte.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.
  • Telefon je pak potřeba nakonfigurovat a připravit k použití. Můžete využít průvodce nastavením, který se vám zobrazí na displeji.