Vodafone

Jak nastavit telefon pro přístup na internet

HTC - One SV (Android 4.0.4)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete se běžně připojit k internetu z prohlížeče svého telefonu hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete využít automatického nastavení telefonu v internetové Samoobsluze nebo telefon nastavit pro přístup na internet ručně. Upozornění: Pro přístup na internet musíte aktivovat datové spojení.

1. V menu najděte „Názvy přístupových bodů“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Mobilní data.
 • Stiskněte Názvy přístupových bodů.

2. Vytvořte nový přístupový bod:

 • Stiskněte Nabídka.
 • Stiskněte Nový název AP.

3. Zadejte název přístupového bodu:

 • Stiskněte Jméno.
 • Zadejte Vodafone Internet a stiskněte OK.

4. Zadejte název APN:

APN (Access Point Name) se používá k vytvoření datového spojení.
 • Stiskněte Název AP.
 • Zadejte internet a stiskněte OK.

5. Zadejte kód země:

 • Stiskněte MCC.
 • Zadejte 230 a stiskněte OK.

6. Zadejte kód sítě:

 • Stiskněte MNC.
 • Zadejte 03 a stiskněte OK.

7. Zvolte způsob ověření:

 • Stiskněte Typ ověření.
 • Stiskněte PAP.

8. Zvolte typ APN:

 • Stiskněte Typ názvu AP.
 • Zadejte default a stiskněte OK.

9. Uložte a aktivujte datové spojení:

 • Stiskněte Nabídka.
 • Stiskněte Uložit.
 • Aktivujte zaškrtnutím pole vedle Vodafone Internet.

10. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.