Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

HTC - One S (Android 4.0)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Stiskněte ikonu Aplikace.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Proveďte aktivaci nebo deaktivaci výběrem Datové služby při roamingu.
  • Stisknutím OK akci potvrďte.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.