Vodafone

Jak vytvořit nový kontakt

HTC - One (M8) (Android 4.4.2)

Své kontakty můžete uložit v telefonním adresáři. Ke každému kontaktu můžete uložit další údaje, např. e-mailovou adresu a osobní vyzváněcí tón.

1. V menu najděte „Lidé“:

 • Stiskněte ikonu Aplikace.
 • Stiskněte Lidé.

2. Vytvořte nový kontakt:

 • Stiskněte ikonu Přidat nový kontakt.

3. Zadejte jméno:

 • Zadejte požadované jméno.

4. Vyberte adresář:

Pokud vyberete Telefon, bude kontakt vytvořen v telefonním adresáři.
Pokud vyberete SIM, bude kontakt vytvořen na SIM kartě.
Pokud vyberete e-mailový účet, bude kontakt připojen k tomuto účtu, ale zobrazí se také v telefonu.
 • Stiskněte pole pod „Typ kontaktu“.
 • Stiskněte Telefon.

5. Zadejte telefonní číslo:

Pokud zadáte telefonní číslo s + následované mezinárodní telefonní předvolbou země, můžete na čísla uložená v adresáři volat také ze zahraničí.
 • Stiskněte Telefon a zadejte telefonní číslo.
 • Stiskněte pole vedle telefonního čísla.
 • Vyberte požadovaný typ telefonního čísla.

6. Zadejte e-mailovou adresu:

 • Stiskněte E-mail a zadejte e-mailovou adresu.

7. Uložte kontakt:

 • Stiskněte Uložit.

8. Přidejte další údaje:

 • Ke kontaktu můžete přidat řadu dalších údajů. Následující body ukazují dva příklady:
 • Přidejte fotografii: pokračujte bodem 8a.
 • Přidejte vyzváněcí tón: pokračujte bodem 8b.

8a - Přidejte fotografii:

 • Vyberte požadovaný kontakt.
 • Stiskněte ikonu Přidat foto.
 • Novou fotografii pořídíte následovně:
 • Stiskněte Fotoaparát.
 • Nasměrujte objektiv fotoaparátu na požadovaný motiv, stiskněte ikonu Foto a motiv vyfotografujte.
 • Stiskněte ikonu Přijmout.
 • Existující fotografii přidáte následovně:
 • Stiskněte Galerie.
 • Přejděte na požadovaný soubor.
 • Stiskněte požadovanou fotografii.
 • Posunutím rámečku do požadované polohy vyberte požadovaný výřez.
 • Stiskněte Hotovo.

8b - Přidejte vyzváněcí tón:

 • Stiskněte požadovaný kontakt.
 • Stiskněte Vyzváněcí tón.
 • Vyberte požadované vyzváněcí tóny a poslechněte si je.
 • Když najdete vyzváněcí tón, který se Vám líbí, stiskněte Použít.

9. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.