Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

HTC - One (M8) (Android 4.4.2)

Pokud přesměrujete hovory do hlasové schránky, může zde volající zanechat vzkaz, když hovor nepřijmete.

1. V menu najděte „Přesměrování hovorů“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Volat.
 • Stiskněte Přesměrování hovorů.

2. Zvolte způsob přesměrování:

 • Chvíli počkejte, než se zobrazí aktuální nastavení Vašich přesměrování.
 • Vyberte jednu z následujících možností přesměrování:
 • Přesměrovat vždy
 • Přesměrovat, je-li obsazeno
 • Přesměrovat - nečinnost
 • Přesměrovat - nedostupnost

3. Přesměrujte hovor do hlasové schránky:

 • Zadejte+420 608 989 898
 • Pokud jste v bodě 2 vybral/a Přesměrovat - nečinnost, musíte zvolit, za jak dlouhou dobu bude hovor přesměrován:
 • Stiskněte seznam možností pod „Prodleva“.
 • Stiskněte požadovaný časový interval.
 • Stiskněte Povolit.

4. Dokončete:

 • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.