Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

HTC - One (M8) (Android 4.4.2)

Můžete deaktivovat zobrazování svého telefonního čísla, což Vám umožní telefonovat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo Vaše číslo. Své telefonní číslo můžete skrýt pouze při volání, nikoliv při posílání SMS nebo MMS zpráv.

1. V menu najděte„Další nastavení“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Volat.
  • Stiskněte Další nastavení.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Za okamžik se zobrazí aktuální nastavení.
  • Stiskněte ID volajícího.
  • Stiskněte Skrýt číslo nebo Zobrazit číslo.

3. Dokončete:

  • Stisknutím ikony Domů se vrátíte na úvodní stránku.