Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

HTC - One (M8) (Android 4.4.2)

Pokud Váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna Vaše osobní nastavení i stažené aplikace.

1. V menu najděte „Resetovat telefon“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Zálohovat a reset.
  • Stiskněte Resetovat telefon.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Stiskněte a podržte Vymazání všech dat, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.
  • Stiskněte OK.
  • Stisknutím OK akci potvrdíte.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.
  • Telefon nakonfigurujte a připravte k použití podle postupu, který se Vám zobrazí na displeji.