Vodafone

Jak aktivovat účet Google v telefonu

HTC - One (Android 4.1.2)

S účtem Google získáte z telefonu přístup k více funkcím, např. Gmailu, obchodu Google Play nebo sociální síti Google+. Upozornění:Před aktivací účtu Google v telefonu musíte nastavit svůj telefon pro přístup na internet a založit účet Google na http://accounts.google.com/signup.

1. V menu najděte „Účty a synchronizace“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Ikonu Nastavení.
 • Stiskněte Účty a synchronizace.

2. Spusťte aktivaci:

 • Stiskněte Ikonu Přidat účet.
 • Stiskněte Google.
 • Stiskněte Existující.

3. Aktivujte účet Google:

 • Stiskněte E-mail a zadejte uživatelské jméno svého účtu Google.
 • Stiskněte Heslo a zadejte heslo svého účtu Google.
 • Stiskněte šipku doprava.
 • Stiskněte OK.

4. Aktivujte nebo deaktivujte zálohování:

 • Zálohování aktivujete nebo deaktivujete podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte šipku doprava.

5. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.