Vodafone

Jak obnovit výchozí nastavení

HTC - One (Android 4.1.2)

Pokud váš telefon nefunguje, jak má, může někdy pomoci obnovení výchozího nastavení telefonu. POZOR: V telefonu budou vymazána všechna vaše osobní nastavení i stažené aplikace. Tuto akci nelze vrátit zpět.

1. V menu najděte „Zálohovat a reset“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Ikonu Nastavení.
  • Stiskněte Zálohovat a reset.

2. Obnovte výchozí nastavení:

  • Stiskněte Resetovat telefon.
  • Stiskněte OK.
  • Stisknutím OK akci potvrdíte.
  • Chvíli počkejte, dokud se neobnoví výchozí nastavení telefonu.
  • Telefon je pak potřeba nakonfigurovat a připravit k použití. Můžete využít průvodce nastavením, který se vám zobrazí na displeji.