Vodafone

Jak nastavit SMS

BlackBerry - Z10 (BlackBerry 10)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „SMS“:

 • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva, a otevřete tak hlavní menu.
 • Stiskněte Textové zprávy.
 • Stiskněte tečky v pravém dolním rohu displeje.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Textové zprávy.
 • Stiskněte SMS.

2. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Stisknutím indikátoru vedle Potvrdit doručení tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Stiskněte Upřesnit.
 • Stiskněte pole pod Adresa servisního střediska a zadejte +420 608 005 681

4. Zvolte datový nosič:

 • Stiskněte seznam možností pod Předvolba směrování.
 • Stiskněte Přednostně s přepínáním okruhů.

5. Zvolte typ zprávy:

 • Stiskněte seznam možností pod Odeslat pouze textovou zprávu jako.
 • Stiskněte SMS.

6. Uložte nastavení:

 • Stiskněte Uložit.

7. Dokončete:

 • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.