Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

BlackBerry - Z10 (BlackBerry 10)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání hovorů“:

  • Stiskněte ikonu Volat.
  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Čekání hovorů.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stiskněte indikátor vedle Čekání hovorů.
  • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.

3. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.