Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

BlackBerry - Z10 (BlackBerry 10)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Síťová připojení.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Stiskněte seznam možností pod Datové služby při roamingu.
  • Stiskněte Zapnuto nebo Vypnuto.

3. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.