Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datové spojení

BlackBerry - Z10 (BlackBerry 10)

Pokud deaktivujete datové spojení, nebudete moci z telefonu přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datové spojení deaktivováno.

1. V menu najděte „Mobilní síť“:

  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Síťová připojení.
  • Stiskněte Mobilní síť.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datové spojení:

  • Stisknutím indikátoru vedle Datové služby tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.