Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

BlackBerry - Q10 (BlackBerry 10)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Nastavení“:

  • Přejeďte prstem po displeji směrem doleva, a otevřete tak hlavní menu.
  • Stiskněte Kontakty.
  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.

2. Zvolte způsob kopírování:

  • Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu: pokračujte bodem 2a.
  • Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu: pokračujte bodem 2b.

2a - Kopírovat kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

  • Stiskněte Importovat kontakty z karty SIM.

2b - Kopírovat kontakty z paměti telefonu na SIM kartu:

  • Stiskněte Kopírovat kontakty ze zařízení na SIM.
  • Stiskněte OK.

3. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.