Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

BlackBerry - Q10 (BlackBerry 10)

Kód zámku telefonu zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Heslo zařízení“:

 • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
 • Stiskněte Nastavení.
 • Stiskněte Zabezpečení a soukromí.
 • Stiskněte Heslo zařízení.

2. Zvolte jedno z následujících zabezpečení:

 • Aktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2a.
 • Deaktivovat zamykání displeje: pokračujte bodem 2b.

2a - Aktivovat zamykání displeje:

 • Stisknutím indikátoru vedle Heslo zařízení tuto funkci aktivujete.
 • Zadejte požadovaný kód zámku telefonu.
 • Stiskněte Potvrdit heslo a zopakujte kód zámku telefonu.
 • Stiskněte OK.

2b - Deaktivovat zamykání displeje:

 • Stisknutím indikátoru vedle Heslo zařízení tuto funkci deaktivujete.
 • Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte OK.

3. Dokončete:

 • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.