Vodafone

Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

BlackBerry - Q10 (BlackBerry 10)

Můžete telefonovat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: Své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.

1. V menu najděte „Zobrazit moje číslo“:

  • Stiskněte ikonu Telefon.
  • Přejeďte prstem po displeji od horní hrany směrem dolů.
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Zobrazit moje číslo.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování svého telefonního čísla:

  • Stisknutím indikátoru vedle Povolit zobrazení mého čísla při volání tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Přejeďte prstem po displeji od dolní hrany směrem nahoru, a vraťte se tak na úvodní stránku.