Vodafone

Jak nastavit MMS

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Telefon automaticky obdrží všechna nastavení potřebná pro připojení k internetu. Stačí mít aktivované datové spojení a aktivní službu BlackBerry Internet Service.

1. Aktivujte BlackBerry Internet Service:

2. V menu najděte „Textové zprávy“:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Vyberte Zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Textové zprávy a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zvolte nastavení pro přijímání MMS:

Pokud vyberete Vždy, obdržíte všechny MMS.
Pokud vyberete Nikdy, neobdržíte žádné MMS.
Pokud vyberete Pouze domů, obdržíte MMS, jen pokud se budete nacházet v dosahu domácí sítě.
 • Najděte seznam možností vedle Multimediální přijem a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vždy a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Zvolte nastavení pro automatický příjem:

 • Najděte seznam možností vedle Automatické vyhledávání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vždy a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše MMS doručena. Předpokladem je, že příjemce má aktivováno zasílání zpráv o doručení.
 • Vyberte Potrvrdit doručení a stisknutím tlačítka Navigace potvrzení o doručení aktivujte nebo deaktivujte.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je potvrzení o doručení aktivováno.

6. Uložte a dokončete:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.