Vodafone

Jak kopírovat kontakty mezi SIM kartou a telefonem

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Můžete kopírovat kontakty mezi SIM kartou a pamětí telefonu. Funkci můžete využít, když měníte SIM kartu nebo telefon. Ušetříte si tak práci s opakovaným zadáváním všech údajů. K zálohování a přenesení kontaktů můžete použít také Vodafone Park.

1. V menu najděte „Adresář“:

Pokud nenajdete Adresář na úvodní stránce, stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
  • Vyberte Adresář a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Kopírujte kontakty ze SIM karty do paměti telefonu:

Kontakty z paměti telefonu na SIM kartu nelze kopírovat.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte SIM telefonní seznam a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Kopírovat vše do kontaktů a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
  • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.