Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Kód zámku telefonu zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Heslo“:

 • Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zabezpečení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Heslo a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zamykání displeje:

 • Vyberte Aktivovat a stisknutím tlačítka Navigace kód zámku telefonu aktivujte nebo deaktivujte.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je kód zámku telefonu aktivován.

3. Zadejte kód zámku telefonu:

 • Pokud je zamykání displeje aktivováno:
 • Vyberte Nastavit heslo a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte požadovaný kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zopakujte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Uložte a dokončete:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Odemkněte displej telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.