Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

BlackBerry - Curve 9320 (BlackBerry 7.1)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání hovorů“:

  • Stiskněte Přijmout hovor.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Čekání hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Vyberte Aktivováno a stisknutím tlačítka Navigace čekání hovorů na lince aktivujte nebo deaktivujte.
  • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je čekání hovorů na lince aktivováno.

3. Uložte a dokončete:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
  • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.