Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Přijímané hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde volající může zanechat vzkaz, pokud hovor nepřijmete. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla i z ciziny.

1. V menu najděte „Předávání hovorů“:

 • Stiskněte Přijmout hovor.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Předávání hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Zadejte číslo hlasové schránky:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Upravit čísla a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Nové číslo a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte [Použít jednou] a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zadejte +420 608 989 898 a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vraťte se k nastavení přesměrování.

3. Vyberte způsob přesměrování:

Pokud hlasovou schránku nechcete používat, přesměrování hovorů deaktivujte.
 • Najděte seznam možností vedle Předávání hovorů a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte jednu z následujících možností přesměrování:
 • Vždycky, pokračujte bodem 3a.
 • Podmíněné, pokračujte bodem 3b.
 • Stiskněte tlačítko Navigace.

3a - „Vždycky“

 • Najděte seznam možností vedle Předat dál všechny hovory a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte +420608989898 a stiskněte tlačítko Navigace.

3b - „Podmíněné“

 • Označte seznam možností vedle Pokud je obsazeno, Pokud nebyl přijat nebo Pokud je nedosažitelný a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte +420608989898 a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Aktivujte přesměrování:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Do sítě je zaslán požadavek změnit nastavení.

5. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.