Vodafone

Jak nastavit MMS

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Telefon automaticky obdrží všechna nastavení potřebná pro připojení k internetu. Stačí mít aktivované datové spojení a aktivní službu BlackBerry Internet Service.

1. Aktivujte si BlackBerry Internet Service:

2. V menu najděte „Zpráva MMS“:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Zpráva MMS a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zvolte nastavení pro přijímání MMS:

Pokud vyberete Vždy, obdržíte všechny MMS.
Pokud vyberete Nikdy, neobdržíte žádné MMS.
Pokud vyberete Pouze domů, obdržíte MMS jen pokud se budete nacházet v dosahu domácí sítě.
 • Najděte seznam možností vedle Multimediální příjem a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vždy a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Zvolte nastavení pro automatický příjem:

 • Najděte seznam možností vedle Automatické vyhledávání a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Vždy a stiskněte tlačítko Navigace.

5. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše MMS doručena. Předpokladem je, že příjemce má aktivováno zasílání zpráv o doručení.
 • Vyberte Potvrdit doručení a stiskněte tlačítko Navigace, čímž tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

6. Uložte a dokončete:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.