Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat kód zámku telefonu

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Kód zámku telefonu zabraňuje v přístupu k obsahu vašeho telefonu (fotografiím, zprávám atd.). Pokud je kód zámku aktivován, musíte jej zadat při každém zapnutí telefonu.

1. V menu najděte „Heslo “:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Možnosti a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Heslo a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte zamykání displeje:

 • Vyberte seznam možností vedle Heslo a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Označte Aktivováno nebo Deaktivováno a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Uložit a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Zadejte kód zámku telefonu:

 • Pokud je zamykání displeje aktivováno:
 • Zadejte libovolný kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Zopakujte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Pokud je zamykání displeje deaktivováno:
 • Zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko Navigace.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.