Vodafone

Jak odeslat soubory přes Bluetooth

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Bluetooth můžete použít pro bezdrátový přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Média “:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Vyberte Média a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Vyberte soubor:

 • Označte Hudba, Obrázky nebo Videa a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Přejděte do požadované složky.
 • Označte soubor a stiskněte tlačítko Menu.

3. Zvolte způsob odesílání:

 • Vyberte Odeslat pomocí Bluetooth a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Vyberte Ano a stiskněte tlačítko Navigace, čímž Bluetooth aktivujete.

4. Přeneste soubor přes Bluetooth:

Soubory můžete odeslat jen do těch zařízení, s kterými je telefon spárován.
 • Označte požadované zařízení a stiskněte tlačítko Navigace.
 • Potvrďte přenos na druhém zařízení, které bude soubor přijímat.
 • Soubor je odeslán.

5. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.