Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat datový roaming

BlackBerry - Curve 8520 (BlackBerry 5.0)

Pokud deaktivujete datový roaming, nebudete moci z telefonu v zahraničí přistupovat k internetu prostřednictvím mobilní sítě ani používat aplikace, které internetové připojení vyžadují. Deaktivaci však můžete využít, pokud chcete zabránit neúmyslnému přenosu dat. Síť Wi-Fi můžete využívat, i když je datový roaming deaktivován.

1. V menu najděte „Možnosti mobilní sítě “:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Vyberte Správa připojení a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Vyberte Možnosti mobilní sítě a stiskněte tlačítko Navigace.

2. Aktivujte nebo deaktivujte datový roaming:

  • Vyberte seznam možností vedle Při roamingu a stiskněte tlačítko Navigace.
  • Označte Zapnuto nebo Vypnuto a stiskněte tlačítko Navigace.

3. Dokončete:

  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na úvodní stránku.