Vodafone

Jak přesměrovat hovory do hlasové schránky

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

Přijímané hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky, kde volající může zanechat vzkaz, pokud hovor nepřijmete. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí.

1. V menu najděte „Předávání hovorů“:

 • Stiskněte Přijmout hovor.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Možnosti.
 • Stiskněte Předávání hovorů.

2. Zvolte způsob přesměrování:

Pokud hlasovou schránku nechcete používat, přesměrování hovorů deaktivujte.
 • Stiskněte seznam možností vedle Předávání hovorů.
 • Vyberte jednu z následujících možností přesměrování:
 • Vždy, pokračujte bodem 2a.
 • Podmínečně, pokračujte bodem 2b.

2a - "Vždy":

 • Stiskněte seznam možností vedle Předat dál všechny hovory.
 • Stiskněte +420608989898.

2b - "Podmínečně":

 • Stiskněte seznam možností vedle Pokud je obsazeno, Pokud nebyl přijat nebo Pokud je nedosažitelný.
 • Stiskněte +420608989898.

3. Aktivujte přesměrování:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Uložit.
 • Do sítě je zaslán požadavek změnit nastavení.

4. Dokončete:

 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.