Vodafone

Jak nastavit SMS

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

Pokud jste koupili telefon přímo od Vodafonu, můžete SMS ze svého telefonu běžně zasílat a přijímat hned po vložení SIM karty. Pokud tomu tak není, můžete telefon nastavit na SMS ručně.

1. V menu najděte „Textové zprávy“:

Pokud nenajdete Zprávy na úvodní stránce, stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
 • Stiskněte Zprávy.
 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Možnosti.
 • Stiskněte Textové zprávy.

2. Aktivujte nebo deaktivujte potvrzení o doručení:

Pokud aktivujete potvrzení o doručení, obdržíte informaci, jakmile bude vaše SMS doručena.
 • Stisknutím Zprávy o doručení potvrzení o doručení aktivujete nebo deaktivujete.
 • Jestliže je políčko vedle položky nabídky zaškrtnuto, je funkce aktivována.

3. Zvolte dobu platnosti:

 • Stiskněte seznam možností vedle Doba platnosti.
 • Stiskněte Maximální.

4. Zvolte typ zprávy:

 • Stiskněte seznam možností vedle Odesláno jako.
 • Stiskněte Text.

5. Uložte číslo střediska zpráv:

 • Stiskněte Servisní středisko a zadejte +420 608 005 681

6. Zvolte datový nosič:

 • Stiskněte seznam možností vedle Síť pro odeslání.
 • Stiskněte CS.

7. Uložte a dokončete:

 • Stiskněte tlačítko Menu.
 • Stiskněte Uložit.
 • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
 • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.