Vodafone

Jak nastavit číslo hlasové schránky

BlackBerry - Bold 9790 (BlackBerry 7.0)

V hlasové schránce vám může volající zanechat hlasovou zprávu, pokud hovor nemůžete přijmout. Pokud si uložíte číslo hlasové schránky, budete k ní mít jednodušší přístup přímo z oznámení o nových hlasových zprávách. Pro vyslechnutí zanechaných hlasových zpráv kdykoliv volejte *98 ze svého čísla, nebo +420 608 98 98 99 z jakéhokoliv čísla, i ze zahraničí.

1. V menu najděte „Hlasová pošta“:

  • Stiskněte Přijmout hovor.
  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Možnosti.
  • Stiskněte Hlasová pošta.

2. Zadejte číslo hlasové schránky:

  • Stiskněte Přístupové číslo a zadejte +420 608 989 898

3. Uložte a dokončete:

  • Stiskněte tlačítko Menu.
  • Stiskněte Uložit.
  • Stisknutím Zavěsit se vrátíte na hlavní menu.
  • Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte na úvodní stránku.