Vodafone

Jak použít aplikaci Zdraví

Apple - iPhone 7 plus (iOS10)

V aplikaci Zdraví můžete uložit své zdravotní údaje a získat přehled o svém zdravotním stavu. Můžete si také uložit zdravotní ID, které lze použít při případných krizových situacích, nebo zpřístupnit své údaje pro jiné zdravotní a fitness aplikace.

1. V menu najděte „Zdraví“:

 • Stiskněte Zdraví.

2. Použijte aplikaci Zdraví:

 • V následujících bodech se dozvíte, jak můžete:
 • Zadat údaje o svých aktivitách
 • Zobrazit přehled svých aktivit
 • Zadat zdravotní ID
 • Aktivovat nebo deaktivovat zobrazení zdravotního ID na zamčeném displeji

3. Zadejte údaje o svých aktivitách

 • Vyberte požadovanou kategorii.
 • Vyberte požadovaný typ údajů.
 • Stiskněte ikonu Přidat datový bod a zadejte požadovaný údaj.
 • Pokud chcete změnit datum nebo čas:
 • Stiskněte Datum nebo Čas.
 • Nastavte požadované datum nebo čas podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Stiskněte Přidat.
 • Zobrazování údajů v celkovém přehledu aktivujete nebo deaktivujete následovně:
 • Stisknutím indikátoru vedle „Přidat do oblíbených“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

4. Zobrazte přehled svých aktivit:

Před zobrazením daného údaje v přehledu musíte nejprve jeho zobrazování aktivovat podle postupu v bodě 3.
 • Stiskněte Dnes.
 • Vyberte požadovaný den.
 • Na displeji se zobrazí Vaše aktivity ve vybraném časovém období.

5. Zadejte zdravotní ID:

 • Stiskněte Zdravotní ID.
 • Stiskněte Vytvořit zdravotní ID.
 • Stiskněte Jméno a zadejte své jméno.
 • Stiskněte přidat fotografii a přidejte fotografii podle postupu zobrazeného na displeji.
 • Zvolte požadované údaje a přidejte údaje podle postupu zobrazeného na displeji.

6. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazování Zdravotního ID na zamčeném displeji:

Pokud aktivujete Zobrazit při uzamčení, bude Zdravotní ID zobrazeno na zamčeném displeji: Stiskněte Krizová situace. Stiskněte Zdravotní ID. Upozornění: Nejprve musíte aktivovat kód zámku telefonu.
 • Stisknutím indikátoru vedle „Zobrazit při uzamčení“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.
 • Stiskněte Hotovo a zadané údaje tak uložte.

7. Dokončete:

 • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.