Vodafone

Jak aktivovat nebo deaktivovat čekání hovorů na lince

Apple - iPhone 7 (iOS10)

Pokud je čekání hovorů na lince aktivováno, můžete přijmout nově příchozí hovor, aniž ukončíte ten probíhající.

1. V menu najděte „Čekání hovoru“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte Čekání hovoru.

2. Aktivujte nebo deaktivujte čekání hovorů na lince:

  • Stisknutím indikátoru vedle „Čekání hovoru“ tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

3. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.