Vodafone

Jak připojit zařízení Bluetooth k telefonu

Apple - iPhone 6 Plus (iOS9)

Bluetooth je bezdrátové spojení, které můžete použít pro přenos souborů mezi dvěma zařízeními nebo k připojení např. bezdrátových sluchátek nebo klávesnice.

1. V menu najděte „Bluetooth“:

  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Bluetooth.

2. Aktivujte Bluetooth:

  • Stiskněte a podržte indikátor vedle „Bluetooth“, dokud se na displeji nezobrazí, že je funkce aktivována.

3. Připojte zařízení Bluetooth k telefonu:

  • Telefon začne vyhledávat dostupná zařízení a po chvíli zobrazí jejich seznam.
  • Vyberte požadované zařízení Bluetooth.
  • Připojte zařízení Bluetooth k telefonu podle postupu na displeji.
  • Na displeji se nové zařízení zobrazí na seznamu připojených zařízení.

4. Dokončete:

  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.